Gør din virksomhed stærkere og mere tilpasningsdygtig med business intelligence

Business intelligence-værktøjer giver virksomheder struktureret overblik og indsigt i, hvordan virksomheden performer på en række parametre. I en verden med højt tempo og hastige forandringer, er det nødvendigt med et godt overblik, når der skal træffes beslutninger. Data er kun brugbar, når den kan bruges operationelt.

Hvad betyder ”business intelligence” egentlig?

Det handler helt grundlæggende om at finde en struktureret måde at omsætte data til værdi. Gennem systematisk opsamling af data, bliver data til brugbar viden, som kan omsættes i handlinger, der kan optimere virksomheden og dens produkter. Business intelligence udføres i tre skridt:

  • En virksomheds data kommer fra flere forskellige systemer og kilder. Derfor er første skridt at kortlægge og indhente al relevant data.
  • I transformationsfasen skal de indhentede data beriges, så de kan føre til reel viden, der kan bruges til at træffe beslutninger ud fra.
  • Præsentation. Et godt business intelligence-system præsenterer indsigter på en overskuelig måde, og vil være et meget værdifuldt værktøj i ledelsen af virksomheden.

Fordelene er mange med et velfungerende BI-system

I mange virksomheder er det en tung manuel opgave at udvælge og fremskaffe relevante data, analysere dem, og opsætte dem i rapporter og regneark. Det er også tit en flaskehals, da opgaven er fordelt på få hænder i virksomheden. Med et BI-system kan alle medarbejdere i virksomheden i princippet få adgang til den viden, som de har brug for. Om de er placeret i ledelsen og agerer på strategisk niveau, eller sidder i bogholderiet og arbejder på det operationelle niveau, kan de få lige præcis de data, der er brug for fra systemet. Du kan se mere her.

Der er således mange fordele ved at investere i et BI-system til virksomheden. Dataintegration, berigelse af data og udtræk af brugbar viden, er en tidskrævende opgave, som bør automatiseres i et effektivt system.