Opmåling og registrering af ledninger

Opmåling og registrering af ledninger

Opmåling og registrering af ledninger foretages af professionelle landinspektører. De laver opmålinger og registreringer af alle former for ledningstyper rundt i hele landet. Herunder kan du læse nærmere om arbejdet.

Opmåling og registrering af ledninger af alle former

Der findes mange forskellige former for ledningstyper, som der skal laves opmålinger og registrering af. Nogle af de ledningstyper der blandt andet er tale om er følgende

  • Vandledninger
  • Fjernvarmeledninger
  • Gasledninger
  • Telefonledninger
  • Kloakledninger
  • Fiberledninger

Landinspektøren foretager blandt andet ledningsregistrering for ledningsejere, det gælder både for den private og offentlige sektor. 

Opmåling af ledningerne og deres egenskabsdata

Ledningerne og deres egenskabsdata bliver registreret ved brug af totalstation og GPS i marken. Alle de informationer og data der bliver indsamlet på det ønskede areal, bliver bearbejdet efter kundernes ønsker og behov. Det er landinspektøren der står for informationsindhentningen og bearbejdelsen af de indsamlede data. Hvorefter der skabes en sammenhæng mellem ledningernes egenskabsdata og ledningernes opbyggede databaser, som synliggøre tingene for kunderne.

Ledningsregistret LER

Efter de indhentede informationer er blevet bearbejdet og udarbejdet, sørger landinspektøren for at lave en indberetning til Ledningsregistret LER. LER indeholder informationer om alle de ledninger der findes i den danske undergrund, som ejes af personer og virksomheder. Her kan der også findes ledningernes præcise placering. 

Ved at alle informationer om de forskellige ledningstyper bliver registreret i LER, sikre i fremtidige byggerier, at der undgås lednings skade, ved udgravninger og andet.  

Opmåling og registrering af ledninger undgå graveskader

Når man står med byggeprojekter er det en vigtig del i processen, at kende til ledningernes placering i undergrunden. Her kan de bygherre eller andre byggesagkyndige indhente informationer i LER og opmåling og registrering af ledninger er oplyst. 

Ved at kontakte den pågældende ejer, er det muligt at indhente mere detaljerede informationer om ledningernes præcise placering. Dette gør det muligt for bygherrerne, at undgå eventuelle lednings skader ved udgravninger. Jo færre problemstillinger en bygherre kan undgå via et byggeprojekt, jo bedre. Derfor er det også godt at have en landinspektør, som samarbejdspartner i større byggeprojekter, da mange problemstillinger og forsinkelser, kan undgås herigennem.