Professionel indretning af din klinik

Når du skal starte en klinik eller hospitalsafdeling op, eller nyindrette et laboratorie, er det meget vigtigt at få de mest optimale løsninger, når det kommer til indretning og inventar. Der findes mange løsninger og designmuligheder, og derfor har vi her samlet nogle gode råd og opmærksomhedspunkter.

Det skal du være opmærksom på

For det første skal klinik- og hospitalsinventar være af høj kvalitet. Det skal kunne holde til en høj frekvens af rengøring og intensiv daglig brug, og det stiller krav til de anvendte materialer. For det andet, er et funktionelt design, der samtidig er pænt at foretrække både for medarbejdere og patienter. For det tredje, er det en god idé at vælge en leverandør, der er stabil og yder god service. Skal enkelte dele udskiftes, eller klinikken udvides, er det vigtigt at kunne efterbestille varer nemt og hurtigt.

Vælg en leverandør af hospitalsinventar med brancheerfaring

For det fjerde, bør I vælge en leverandør med brancheerfaring, der kan rådgive og sikre, at I får den allerbedste løsning inden for jeres budget. Her kan I finde en: hospitalsinventar. En god leverandør kan være med i hele processen som jeres sparringspartner, der sikrer, at resultatet lever op til jeres forventninger, og at alle sikkerhedskrav bliver imødekommet. Et hospital eller en klinik skal være en effektiv arbejdsplads. Derfor er det ideelt med en helhedsløsning, der tager sit afsæt i medarbejdernes trivsel og optimale arbejdsforhold. Det vil nemlig også komme dem det hele drejer sig om – patienterne – til gode.

Hospitalsinventar er mere end forskellige typer af skabe, vaske, borde og hyldesystemer – det er elementer i en arbejdslogistik. Derfor er en helhedsløsning skabt i samarbejde med erfarne professionelle den helt rigtige vej at gå. Behov, analyse, planlægning, implementering og service er de vigtige fem faser en helhedsorienteret indretningsproces bør gennemgå for at få det bedst tænkelige resultat til gavn for medarbejdere og patienter.