Sådan forhindre man at en brand spreder sig

Sådan forhindre man at en brand spreder sig

Sådan forhindre man at en brand spreder sig ved, at alle gennemløbende rør og installationer er sikret korrekt med brandlukninger. Det gælder alt fra installationer, rør, skakter og indgangshuller, der skal have brandlukninger. 

Sådan forhindre man at en brand spreder sig ved korrekte brandlukninger

Det kræver præcise udregninger at lave korrekte gennemløbende installationer. Netop for at forhindre en brand i, at sprede sig til andre dele af bygningen eller andre bygninger.  Det er isolatørens fornemmeste opgave i forhold til isoleringsopgaver. Her skal brandmyndighedens retningslinjer følges korrekt for, at få isoleringen og installationerne godkendt.

Det er derfor relevant i disse type opgaver, at indhente specialiseret fagpersoner til brandluknings opgaver. De ved lige præcis, hvilke isoleringsmaterialer der skal benyttes til brandlukninger. Endvidere sikre de, at der ikke er nogen huller eller sprækker omkring de gennemløbende installationsrør, da det er det der skaber brand spredninger. 

Sådan forhindre man at en brand spreder sig ved, at efterkontrol

Når en specialiseret isolatør arbejder med disse type isoleringsopgaver, sørger de hele tiden for at følge brandmyndighedernes retningslinjer. Efter isoleringsarbejdet bliver alle gennemføringerne af installationer gennemtjekket. Endvidere bliver hele bygningen gennemgået, så alle brandklasser bliver opfyldt. 

Isolatøren der har gennemført arbejdet, nummerere alle gennemføringerne og sætter etiketter med sit navn på. Alle informationerne bliver samlet sammen i et dokument, hvor der skabes et overblik over alle brandlukningerne i den pågældende bygning. Det gør det nemmere for brandmyndighederne, at tilgå bygningen ved brandeftersyn.

Kontakt specialiseret isolatør

Det er muligt at kontakte specialiseret isolatører, som har specialviden og specifikke kompetencer indenfor dette felt. Det er isolatører der hele tiden er på forkant med efteruddannelse og viden indenfor brandlukninger.

De kan bidrage med deres ekspertise i flere sager, hvis det er nødvendigt. De indgår tit i tæt samarbejde med andre faggrupper ved større byggeprojekter.