Sådan bliver du en bedre leder for dine medarbejdere

Der er ingen tvivl om, at du som leder har et utrolig stort ansvar overfor dine medarbejderes produktion. En god leder kan motivere sine medarbejdere og få dem til at præstere bedre. En god leder sørger ligeledes for, at hans eller huns medarbejdere trives på jobbet. Som leder har du en magt, og hvis du bruger din magt på den rigtige måde, kan du løfte produktionen og trivslen til nye højder.

Magt har dog i det danske sprog en lidt negativ konnotation. Ordet magt er i nogle menneskers øre synonym med tvang eller manipulation, mens det i det engelske sprog omtales som ”power” – i højere grad en form for kraft eller energi. Magt bør derfor ikke ses som noget negativt men som en uundgåelig del af jobbet som virksomhedsleder.

Lær at bruge din magt rigtigt

Magten er altså en uundgåelig del af jobbet. Hvis du gerne vil lære at bruge magten på en hensigtsmæssig måde, kan du benytte dig af forskellige muligheder. Nogle virksomheder hyrer blandt andet en arbejds- og organisationspsykolog, som ved hjælp af en konsultativ rådgivning hjælper dig til at forstå din virksomhed bedre. Du kan også tilmelde dig et kursus i magtanvendelse.

Hvad lærer jeg på et kursus i magtanvendelse?

På et kursus i magtanvendelse lærer du blandt andet om, hvad magt egentlig er. Du lærer også, hvordan du skal agere som leder i forskellige situationer. At være leder handler blandt andet om, at tilgodese medarbejderne, men også at have et ansvar for en produktion. Dette er ofte en balancegang, som kan være svær at finde. På et magtanvendelse kursus får du nogle værktøjer til at kunne håndtere denne balance. Der findes selvfølgelig ikke noget facit på den perfekte magtanvendelse, da det i høj grad kommer an på din virksomhed, dine medarbejdere samt den nuværende arbejdskultur.