Verdens mest populære webshopløsning: vælg en Magento webshop

Hvis du har brug for en større e-handelsløsning i din virksomhed, bør du overveje at vælge en Magento webshop. En Magento webshop giver en professionel løsning til dig, der har med enten B2B eller B2C handel at gøre online.

Lige meget hvilken form for handel og lige meget hvilke produkter du sælger, er det vigtig at have en god webshop.

Onlinehandel er nemlig kommet for at blive, og det er derfor afgørende for din virksomheds succes at have en velfungerende webshop, som skaber de bedste betingelser for et godt salg online og en effektiv drift af din virksomhed.

En webshop er således meget mere end bare en online platform, hvor kunder kan se og købe dine varer.

Både dig som virksomhed samt dine kunder stiller i dag langt større krav til det at handle online, og du har derfor brug for en webshop med alle de intelligente funktioner, der gør det nemt for dine kunder at handle hos dig.

På samme tid skal din webshop også gør det nemt for dig, der hver dag skal sælge dine varer online, redigerer i sider og administrere lagerbeholdning og meget mere.

Netop disse ting kan en Magento webshop gøre nemmere for dig, og netop derfor er Magento også verdens mest populære webshop til større e-handelsløsninger.

Gode funktioner, der gør det nemt at være kunde

Når det kommer til onlinehandel, er din webshop din eneste mulighed for at gøre et godt førstehåndsindtryk, når potentielle kunder besøger dine side.

Det gælder bl.a. i forbindelse med webshoppens visuelle udtryk, men det gælder bestemt også i forhold til webshoppens brugervenlighed og funktioner.

Mange kunder stiller bl.a. krav til betalingsløsningerne i din webshop, og Magento giver dig derfor mulighed for at integrere et væld af forskellige løsninger som eksempelvis Paypal.

Dine kunder er også interesserede i at kunne bestille varer i din webshop nemt og hurtigt, hvilket er muligt gennem Magentos store brugervenlighed, hvor det bl.a. er muligt at lade kunder bestille gennem varenummer, mens kunder også kan bestille flere produkter på samme tid – også i forskellige størrelser.

Dertil giver Magento dig også et flot design samt en lang række andre gode funktioner, som giver en oplevelsen af din webshop som værende moderne, professionel og brugervenlig.

Smarte funktioner der hjælper i det daglige

Magento har også mange funktioner, som er designet til at gøre livet nemmere for dig som virksomhedsejer, mens mange funktioner også er skabt med henblik på at få din webshop til at sælge mere.

Det kommer bl.a. til udtryk ved, at Magento giver dig mulighed for at lave specifikke rabatstrukturer, mens du også nemt kan oprette kundespecifikke priser og produktkategorier.

På det administrative områder giver Magento dig funktioner, som bl.a. gør det muligt for dig at integrere din webshop med dine andre systemer, så data mellem forskellige IT-systemer og din webshop nemt og hurtigt kan overføres.

Og når det kommer til lagerbeholdning, sørger Magento altid for at have helt præcist styr på, hvad du har, og hvad du ikke har.